بررسی محصولات

جزئیات صورتحساب

سفارش شما

نام محصول مجموع قیمت
پیتزا پپرونی 14000 تومان
میگو اسکامپی 20000 تومان
پیتزا مخصوص 244000 تومان
ماهی مخصوص 25000 تومان
زیرمجموعه خرید 125000 تومان
کرایه حمل 5000 تومان
مجموع خرید 130000 تومان

پرداخت خود را مستقیما به حساب بانکی ما انجام دهید. لطفا از شناسه سفارش خود به عنوان مرجع پرداخت استفاده کنید. تا زمانی که وجوه در حساب ما واریز نشود ، سفارش شما ارسال نمی شود.

ارسال سفارش