اتاق شبکه ای

اتاقهای ما

اتاق ها و سوئیت های جذاب

Image

اتاق لوکس آرامش

از 50000 تومان / شب رزرو انلاین
Image

اتاق دو نفره

از 50000 تومان / شب رزرو انلاین
Image

اتاق خواب سه قلو

از 50000 تومان / شب رزرو انلاین
Image

اتاق پنجره

از 50000 تومان / شب رزرو انلاین
Image

اتاق سلطنتی

از 50000 تومان / شب رزرو انلاین
Image

اتاق اقتصادی

از 50000 تومان / شب رزرو انلاین